Tietoa ja elämyksiä.
Oppimisen uusia tasoja.
Tutkimusta ja innovaatioita.

Pertti Salolainen Saimaarium kampanjamme suojelija

Pertti Salolainen
Kampanjamme suojelija, ministeri ja
WWF Suomen kunniaperustaja

”Kohtaamme jatkuvasti yhä uusia ja yhä vakavampia uhkia liittyen maapallon elinkelpoisuuteen: ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat, eläin- ja kasvilajien sukupuuttoaalto ja luonnon moninaisuuden katoaminen. Ihmiskunta on ollut suuressa roolissa ongelmien aiheuttajana ja nyt meidän tulisi vihdoin ottaa suurempaa roolia myös ongelmien ratkaisemisessa. Ongelmat näkyvät mitä suuremmissa määrin myös meillä Suomessa, emmekä voi vain pistää päätä pensaaseen ja toivoa ongelmien menevän ohitse. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että SAIMAARIUMin kaltaisia hankkeita järjestetään, sillä toimiakseen ihmisten täytyy ensin olla tietoisia tilanteesta. Meidän täytyy yhdessä herätä tilanteen vakavuuteen ja tarttua toimeen. Lähde mukaan ja pelastetaan Saimaa yhdessä!”