SYTKT ry

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry vastaa SAIMAARIUMin yleishyödyllisestä ilmasto-, ympäristö- ja tiedekasvatuksesta.

Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n ja LUMA-keskus SAIMAAN kanssa.

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry.

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry. edistää yleishyödyllisestä ilmasto-, ympäristö- ja
tiedekasvatusta. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden luonto-, ympäristö-, koulutus- ja opetusalan toimijoiden
kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Saimaan alueella toteutettavia ympäristö- ja tiedekasvatushankkeita sekä niihin liittyvien näyttelyjen, digitaalisten ja painettujen julkaisujen, materiaalien ja aineistojen sekä tapahtumien suunnittelua, tuottamista, jakelua ja käytön edistämistä niin koti- kuin ulkomaisten toimijoiden keskuudessa. Erityisenä tarkoituksena on tukea Saimaan aluetta koskevaa ympäristö- ja tiedekasvatuksen tutkimusta sekä opinnäytetöitä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii rahoitusta ympäristö- ja tiedekasvatuksen toimintoihin, toteuttaa hankkeita sekä tukee mahdollisuuksien
mukaan opinnäytetöitä.

TULE JÄSENEKSI!  Tiedustelut: [email protected]