SYTKT ry

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry vastaa SAIMAARIUMin yleishyödyllisestä ilmasto-, ympäristö- ja tiedekasvatuksesta.

Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n ja LUMA-keskus SAIMAAN kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Saimaan alueella toteutettavia ympäristö- ja tiedekasvatushankkeita sekä niihin liittyvien näyttelyjen, digitaalisten ja painettujen julkaisujen, materiaalien ja aineistojen sekä tapahtumien suunnittelua, tuottamista, jakelua ja käytön edistämistä niin koti- kuin ulkomaisten toimijoiden keskuudessa. Erityisenä tarkoituksena on tukea vuoden 2019 aikana perustettavan Luonto- ja tiedekeskus SAIMAARIUMin toimintaa sekä Saimaan aluetta koskevan tai siellä toteutettavaa ympäristö- ja tiedekasvatuksen tutkimusta ja opinnäytetöitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii rahoitusta ja myöntää tukea edellä listattuihin ympäristö- ja tiedekasvatuksen toimintoihin. Yhdistys voi myös itse toimia hankkeiden toteuttajana.

 

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Laura Blomqvist, p. 050 911 7162, [email protected]
Sihteeri Jari Kiljunen, p. 040 579 8990, [email protected]

Muut hallituksen jäsenet:
Kaarina Tiainen
Kari-Matti Vuori
Kimmo Saarinen

 

Säännöt >>