SYTKT ry

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry vastaa SAIMAARIUMin yleishyödyllisestä ilmasto-, ympäristö- ja tiedekasvatuksesta.

Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n ja LUMA-keskus SAIMAAN kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Saimaan alueella toteutettavia ympäristö- ja tiedekasvatushankkeita sekä niihin liittyvien näyttelyjen, digitaalisten ja painettujen julkaisujen, materiaalien ja aineistojen sekä tapahtumien suunnittelua, tuottamista, jakelua ja käytön edistämistä niin koti- kuin ulkomaisten toimijoiden keskuudessa. Erityisenä tarkoituksena on tukea vuonna 2020 perustetun Luonto- ja tiedekeskus SAIMAARIUMin toimintaa sekä Saimaan aluetta koskevan tai siellä toteutettavaa ympäristö- ja tiedekasvatuksen tutkimusta ja opinnäytetöitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii rahoitusta ja myöntää tukea edellä listattuihin ympäristö- ja tiedekasvatuksen toimintoihin. Yhdistys voi myös itse toimia hankkeiden toteuttajana.

 

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Hanna Buuri
Sihteeri Kari-Matti Vuori

Puh. 044-9719962 / [email protected]

Muut hallituksen jäsenet:
Leena Ikonen
Kimmo Saarinen
Kaarina Tiainen
Kari-Matti Vuori

 

Säännöt >>