Saimaa-visa

Saimaa-visa hankkeessa kehitetään Etelä-Karjalan neljäsluokkalaisille tarkoitettu Saimaa-visa. Tämän visan ympärille rakentuvaan kokonaisuuteen sisältyy osallistuville oppilaille kalapäivä, luonto-oppitunteja sekä luontotietokilpailu, joka toteutetaan yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Hankkeen koordinoijana toimii Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry.

Hankkeen kautta halutaan lisätä eteläkarjalaisten lasten luontotietoa sekä kiinnostusta kalastusta, kalaravintoa, Saimaata sekä Saimaan eliölajistoa kohtaan. Tausta-ajatuksena on myös vahvistaa lasten henkilökohtaista luontosuhdetta, koska henkilökohtainen ja positiivinen luontosuhde on edellytys monimuotoisen luonnon arvostamiselle sekä ympäristövastuulliselle käytökselle.

Saimaa-visaa voidaan laajentaa myös edistämään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla Saimaan alueen matkailua ja vetovoimaa. Visan jatkojalostus laajempaan kansalliseen käyttöön edistäisi osaltaan ympäristö- ja tiedekasvatusta sekä Saimaa-brändiä.

Hanketta rahoittaa ETELÄ-KARJALAN Kärki-Leader ry sekä Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys Etelä-Karjalan leader-toimintaryhmien rahoittama.

Lisätietoja antaa hanketyöntekijä Jenna Tiimo, puh. 040 5235 343

Vehkataipaleen koululaiset pelasivat Saimaa-visan luontotunnilla Trivial Pursuitia.