Saimaarium Lappeenranta
Saimaarium Kari-Matti Vuori

Kari-Matti Vuori
Toimitusjohtaja

Dosentti, biologi, tutkimusprofessori (vesiensuojelu, ekologisten riskien arviointi)

Kari-Matti vastaa toimitusjohtajana yrityksen toiminnan johtamisesta. Kari-Matti on yrityksen perustaja ja innovaattori. Hän on myös Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija.

Markus Soimasuo Saimaarium

Markus Soimasuo
Kehitysjohtaja, Saimaarium Oy:n osakas

Dosentti, biologi, yrittäjä

Markus on Saimaarium Oy:n yritysidean toinen kehittäjä ja hallituksen puheenjohtaja. Markus operoi myös omaa yritystään.

Saimaarium Ara Hopia

Ara Hopia
Strategiakumppani, Saimaarium Oy:n osakas

Saimaarium Oy:n hallituksen jäsen
Hallintotieteiden maisteri

Ara on konsultti- ja valmennusyritys Kulmia Groupin perustaja ja pääosakas. Hänellä on pitkä kokemus yritysten ja organisaatioiden strategioiden rakentamisesta, yrityskulttuurien kehittämisestä sekä finanssialan markkinoinnin ja asiakashallinnan johtotehtävistä.

Saimaarium Maria Selenius

Maria Selenius
Tuotantoassistentti
Laboratorioanalyytikko AMK

Maria on mukana monessa, niin näyttelysisältöjen tuottamisessa kuin viestinnässä sekä toimiston arjen pyörittämisessä. Työskentely luonnon hyväksi tavalla tai toisella on tärkeä ydinarvo.

Saimaarium Jari Kiljunen

Jari Kiljunen
Suunnittelija

Luontokartoittaja EAT

Jari toimii näyttelysisältöjen käytännön toteuttajana ja perustamishankkeen suunnittelijana. Luontokartoittajana Jarin osaamisalueeseen kuuluu mm. kalat, sudenkorennot ja erityisesti linnut.

Saimaarium Laura Blomqvist

Laura Blomqvist
Projektipäällikkö

Ympäristötieteiden maisteri

Laura on SYTKT ry:n puheenjohtaja sekä projektipäällikkönä hankkeessa ”Saimaan menestystarinoista vetovoimaa maaseudun matkailuun”. Lauran osaaminen keskittyy lasten ja nuorten ympäristö- ja ilmastokasvatukseen. Hän on työskennellyt myös maatalouden monimuotoisuuden ja vesiensuojelun parissa.

Saimaarium Esa Kilkki

Esa Kilkki
Näyttelyteknikko

Tradenomi

Esa hoitaa SYTKT ry:n näyttelyiden laitteistoa ja teknistä toteutusta hankkeessa ”Saimaan menestystarinoista vetovoimaa maaseudun matkailuun”. Esalla on kokemusta matkailualalta sekä tuoreet markkinoinnin opinnot. Luonto-osaamista karttuu varjoliidon, laitesukelluksen ja retkeilyn ohessa.

Saimaarium Emmi Siitari

Emmi Siitari
Brändi- ja viestintäkumppani

Painoviestinnän AT, Markkinointiviestinnän johtamisen EAT

Emmi toimii Muutostoimisto CDM:n asiantuntijana Saimaariumin suunnittelutiimissä brändin ja viestinnän osalta. Muutostoimisto CDM vastaa toteutuksista.

Saimaarium Kaarina Tiainen

Kaarina Tiainen
Saimaannorppakoordinaattori

MMM (ympäristönsuojelu), artenomi (AMK)

Kaarina koordinoi Luonto- ja Tiedekeskuksen norppanäyttelytoimintaa. Hän on Suomen luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen norppa- ja suojeluasiantuntija.

Saimaarium Kimmo Saarinen

Kimmo Saarinen
Ympäristöterveyden ja luonnon monimuotoisuuden asiantuntija

Dosentti, biologi

Kimmo toimii Saimaariumin luonnon monimuotoisuuden ja ympäristöterveyden välisiä yhteyksiä esittelevien näyttelysisältöjen asiantuntijana. Hän on Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtaja.